Skip to main content

Kallion Isännöinnin eettiset ohjeet

Isännöinnillä on ratkaiseva merkitys asuinympäristömme ylläpidossa. Ammattitaitoinen isännöitsijä osaa järjestää viihtyisän elinympäristön ylläpidon elinkaariedullisesti. Isännöinnin auktorisointi ISA ry on laatinut hyvää isännöintitapaa koskevat isännöinnin eettiset ohjeet jatkuvasti kehittyvän isännöintitoiminnan tueksi. Ne sisältävät konkreettisia ohjeita arkipäivän tilanteisiin eli linjauksia sen suhteen, miten isännöitsijän tulee eri tilanteissa toimia.

Isännöinnin eettisten ohjeiden avulla tuetaan kiinteistöalan kehittymistä ja turvataan isännöintitehtävien riittävän korkeatasoinen hoitaminen, kiinteistönpidon osaamisen lisääntyminen ja alan yleisen arvostuksen kehittyminen.

Isännöinnin eettiset ohjeet ovat seuraavanlaiset:

 • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
 • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
 • toimii tasapuolisesti
 • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
 • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
 • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
 • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
 • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.